Tagboliger

Eksempel 13, Jagtvej

Opførelsesår

Jagtvej 177 og Samsøgade 3-5: 1896, Samsøgade 7-11: 1910

Geografisk placering

Jagtvej 177 og Samsøgade 3-5 + 7-11, 2100 København Ø

Tagtype

Mansardtag

Tagboligens ejerform

Andel

Bebyggelsens ejerform

Andelsboligforening

Antal boliger

Før 55
Efter 60 (inkl. sammenlægning af eksisterende)

Antal nye tagboliger

10 nye tagboliger + nye boligrum i infill over port

Tagboligernes størrelse

6 á 81 m2 og 4 á 100-120 m2

Økonomisk ramme

 

Samlet pris

Samlet byggepris for tagboliger og Infill, samt renovering og fornyelse af ejendommen generelt. Brutto inkl. moms og omkostninger: 56.9 mio. kr. Heraf tagboliger 12,8 mio. kr.

Byggeperiode

Projektet blev udbudt i 2003. Afsluttende rapport fra udviklingsprojektet forelå ultimo 2006.

Bygherre

A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11

Arkitekt

Rönby studio (projektledelse og idé)
Kant arkitekter a/s (arkitekt)

Rådgiver

Arkitektfirmaet Friborg og Lassen (totalrådgiver og byggeledelse)

Eduard Troelsgård A/S Rådgivende Ingeniører (ingeniør)

Entreprenører

Ringsted Bygningsentreprise (udvendig-tag-altaner, storentreprise)
Juul & Nielsen Tømrer & Snedkerfirma A/S (indvendig storentreprise)

Tagændringens art

Etablering af nyt mansardtag med vinduespartier mod gaden, samt nyt infill-byggeri over port der øger arealet af de tilstødende lejligheder.

Byggeprojektets omfang

Byggeprojektet omfatter foruden etablering af 10 nye taglejligheder og et infill, et større renoverings- og fornyelsesarbejde. Herunder etablering af nye køkkener, badeværelser, altaner, nye installationer, sammenlægning af lejligheder m.m.

Byggeprojektet blev gennemført som et udviklings- og demonstrationsprojekt med titlen "Minimalisme i byfornyelsen" med baggrund i et ønske om at udvikle enklere og mere fleksible løsninger end dem, der var blevet traditionen i den bevarende byfornyelse.

Konstruktioner  Tagkonstruktionerne er udført efter to modeller. På hjørneejendommen Jagtvej 177 / Samsøgade 1 etableres en helt ny tagkonstruktion der hæves mod både gade og gård. På Samsøgade 7-11 bibeholdes den oprindelige tagkonstruktion mod gaden og og en ny etableres mod gården. Tegningerne til højre tager udgangspunkt i det første af de to førnævnte konstruktionsmodeller.

Kilde

Indenrigs- og Socialministeriet
http://www.ism.dk/Publikationer/Sider/VisPublikation.aspx?Publication=55