Tagboliger

Eksempel 2, Strandvejen

Tagtype

Sadeltag

Tagboligens ejerform

Lejer

Bebyggelsens ejerform

Lejer

Antal boliger

Før 48
Efter 58

Antal nye tagboliger

10

Tagboligernes størrelse

I alt 1.150 m2

Samlet pris

Ca. 19 mio. kr. (entreprisesum)

Byggeperiode

2004-2005

Bygherre

Lærerstandens Brandforsikring, Farvergade 17, 1463 København K

Arkitekt

Witraz arkitekter, St. Kongensgade 75 B, 1264 København K

Rådgiver

Jydsk Ejendomsadministration, H.C. Ørstedsvej 21, 8260 Viby J

Entreprenører

Hovedstadens Bygningsentreprise A/S, Greve Main 37, 2670 Greve Strand

Tagændringens art

Hævet konstruktion mod gårdarealer og påsætning af kviste.

Byggeprojektets omfang

Tagboligprojektet blev udbudt/opstartet som en partneringssag, hvor bygherre, bygherrerådgiver, projektrådgiver og entreprenører i samarbejde optimerede projektet ved at udvide det boligareal, der kunne bygges ved at etablere en helt ny tagkonstruktion på ejendommen.

Som udgangspunkt var det meningen, at der skulle opføres 12 tagboliger under den eksisterende tagkonstruktion. Ved at etablere en helt ny tagkonstruktion, hvor tagfladerne mod gårdarealerne blev rejst, så der opnås bedre ståhøjde, blev der også opnået et større boligareal, der senere kunne udlejes og merudgiften til den nye tagkonstruktion blev opvejet af det større boligareal, der kunne udlejes.

Der blev fra start af lagt vægt på, at arbejdets kvalitet og materialevalget skulle være i top, ligesom lysindfaldet til lejlighederne skulle være optimal. Til hver lejlighed er der udført selvstændige tagaltaner med foldedøre. Etablering af foldedøre muliggør en fleksibel møblering ud for og på tagaltanen. De rejste tagsider mod gårdarealet giver ligeledes mulighed for køkkenindretning i fuld ståhøjde under tagfladerne.

Der er opført i alt 10 stk. selvstændige tagboliger med et boligareal på i alt ca. 1.150 m2 samt videreførelse af 5 stk. hovedtrapper.

Kilde

Hovedstadens Bygningsentreprise A/S, Witraz arkitekter

 

Eksisterende tagkonstruktion

 

Tagbeklædning tages ned

 

Ny spærkonstruktion påsættes

 

Kviste påsat ny tagkonstruktion

 

Ny tagkonstruktion beklædt indvendigt

 

Færdige kviste

 

Nyt køkken

 

Ny kvist

 

Snit i tagkonstruktion

 

Snit i tagkonstruktion

 

Snit i tagkonstruktion

 

Tagfod mod gårdside

 

Tagfod mod gadeside