Tagboliger

Eksempel 3, Kærhusene

Geografisk placering

Kærhusene, 2700 Brønshøj

Tagtype

Sadeltag

Tagboligens ejerform

Ejer

Bebyggelsens ejerform

Ejer

Antal boliger

Før 107
Efter 119

Antal nye tagboliger

12

Tagboligernes størrelse

Varierer fra 86 til 186 m2

Samlet pris

6 mio. kr. (entreprisesum)

Byggeperiode

2003

Bygherre

EF Kærhusene v. Iver Tønnesen

Arkitekt

Tegnestuen Sortedammen, Mariendalsvej 32B, 2000 Frederiksberg

Rådgiver

A/S Ishøj og Madsen, H.V. Nyholmsvej 7, 2000 Frederiksberg

Entreprenører

Hovedstadens Bygningsentreprise A/S, Greve Main 37, 2670 Greve Strand
Tømrerfirmaet BMT Byg v. HP Svendsen

Udbuds- og samarbejdsform

Partnering-lignende

Tagændringens art

Udskiftning af eksist. tagbeklædning, etablering af kvistaltaner og ovenlysvinduer.

Byggeprojektets omfang

Total udskiftning af eksisterende tagbeklædning samt forberedelse for 12 stk. selvstændige tagboliger inkl. udførelse af nødvendige forstærkninger af den eksisterende tagkonstruktion samt etablering af kvistaltaner og ovenlysvinduer. Hovedstadens Bygningsentreprise A/S har forestået tagudskiftning og forberedelse til nye tagboliger, mens tømrerfirmaet BMT Byg v. HP Svendsen har forestået den indvendige indretning af lejlighederne.

Den store udfordring i dette projekt har været forstærkningen af den eksisterende tagkonstruktion, således at man på papiret kunne eftervise at tagkonstruktionen var stærk nok til indretning af de 12 selvstændige taglejligheder. Netop arbejdet med forstærkningen medførte en lille intern joke mellem Hovedstadens Bygningsentreprise og Ingeniøren fra Ishøj Madsen og joken udløste ”det gyldne søm” – idet det blev beregnet at der skulle anvendes ca. 27.000 5” søm for at forstærke de eksisterende spær.

Arbejdet blev udført som en partnering-lignende sag i tæt samarbejde mellem bygherre, rådgiver, indvendig og udvendig entreprenør, hvor selve projekteringen foregik under arbejdets udførelse. Dette sætter store krav til samarbejdsviljen men giver også en ekstra mulighed for at optimere indretningen af lejlighederne.

Kilde

Hovedstadens Bygningsentreprise A/S

 

Nye kvistaltaner og ovenlysvinduer

Nye kvistaltaner og ovenlysvinduer

 

Ejendommen set fra gårdsiden